Help në Kosovë përmes Fondacionit Medicor ka mbështetur më se 200 fëmijë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas me laptopë për të vijuar mësimin si dhe për zhvillimin e tyre në shkenca kompjuterike, planifikimi i aktiviteteve u zhvillua në bashkëpunim me VoRAE.
Këta fëmijë kanë nevojë për mbështetje, inkurajim dhe vazhdim të shkollimit. Ju priftë e mbara