Marrëveshja e Bashkëpunimit me Komunen e Mitrovices së Veriut

Të Mërkurën, me datë 10 Qershor 2015, në ora 09:30, Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut Z. Goran Rakić dhe Znj. Shqipe Breznica, Koordinatore e Programit, pranë organizatës Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. në Kosovë, kanë nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit për zbatimin e projektit “Përkrahje për stabilitetin socio-ekonomik nëpërmjet fuqizimit të mikro-biznesit në Kosovë”.

Në kuadër të projektiti të cilin do t’a realizoj organizata Help në Komunën e Mitrovicës së Veriut, do të përkrahen së paku 40 përfitues në qëllimet e tyre për fillimin apo zhvillimin e aktivitetit biznesor, duke dhuruar pajisje me vlerë mesatare prej 2.000 EUR, së bashku me trajnime biznesore dhe profesionale, si dhe monitorim dhe mbikqyrje, me qëllim të zhvillimit të tyre të qëndrueshëm.

Marrëveshja e Bashkëpunimit me Komunen e Mitrovices së Veriut

Të Mërkurën, me datë 10 Qershor 2015, në ora 09:30, Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut Z. Goran Rakić dhe Znj. Shqipe Breznica, Koordinatore e Programit, pranë organizatës Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. në Kosovë, kanë nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit për zbatimin e projektit “Përkrahje për stabilitetin socio-ekonomik nëpërmjet fuqizimit të mikro-biznesit në Kosovë”.

Në kuadër të projektiti të cilin do t’a realizoj organizata Help në Komunën e Mitrovicës së Veriut, do të përkrahen së paku 40 përfitues në qëllimet e tyre për fillimin apo zhvillimin e aktivitetit biznesor, duke dhuruar pajisje me vlerë mesatare prej 2.000 EUR, së bashku me trajnime biznesore dhe profesionale, si dhe monitorim dhe mbikqyrje, me qëllim të zhvillimit të tyre të qëndrueshëm.