Takim koordinues mes Help dhe Ministrit të Financave dhe Transfereve ztr. Besnik Bislimi rreth projekteve për zbutjen e varfërisë dhe krijimin e mundësive për vetë-punësim përmes granteve.


Coordination meeting between Help and the Minister of Finance and Transfers, Mr. Besnik Bislimi about projects to alleviate poverty and create opportunities for self-employment through grants.