Help ka mbeshtetur me nga një rrobalarëse disa familje në Komuna të ndryshme për tu lehtesuar sado pak funksionimin sidomos gjatë kohës së pandemisë Covid-19.