Bazuar në kërkesën për perkrhaje nga Shërbimi Korrektuese i Kosovës (SHKK) si partneri ynë në zbatimin e projektit, Misioni i Help në Kosovë sot ofroi mbështetje ketij institucioni me artikuj si: dezinfektues, hidrogjen, doreza, set steril (mantelë) dhe dezinfektues për përdorim të jashtëm.
Gjithmonë duke aplikuar masat parandaluese siç janë rekomanduar nga Qeveria në lidhje me sigurinë tonë (të stafit).
Mbështetje për të kapërcyer kohët e vështira.