Help Kosovo në programin e mëngjesit në RADIO KOSOVA 2, ku diskutuam rreth projektit të Help për 2019