Help mbështet Qendrat e Shërbimit Korrektues në Kosovë

Sot me datë 13 Nëntor 2018 përfaqësuesit e Help filluan shpërndarjen e paisjeve të Teknologjisë Informative dhe Orendive për zyre tek Shërbimet Korrektuese të Kosovës respektivisht në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë dhe Qendrën Korrektuese në Smrekonicë.

Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës i cili është një Agjensi në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë zbaton njërin prej komponentëve të projektit që është rehabilitimi dhe ri-socializimi i personave që kanë qenë në konflikt me ligjin.

Qendra Korrektuese në Smrekonicë dhe Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë sot kanë pranuar paisje të cilat funksionalizojne kabinetet e Teknologjisë Informative si dhe hapsirat për trajnime.
Zyrtarët prezent të Qendrave Korrektuese janë falenderues ndaj Organizatës Help për implementimit të ketij projekti.

 

Help mbështet Qendrat e Shërbimit Korrektues në Kosovë

Sot me datë 13 Nëntor 2018 përfaqësuesit e Help filluan shpërndarjen e paisjeve të Teknologjisë Informative dhe Orendive për zyre tek Shërbimet Korrektuese të Kosovës respektivisht në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë dhe Qendrën Korrektuese në Smrekonicë.

Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës i cili është një Agjensi në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë zbaton njërin prej komponentëve të projektit që është rehabilitimi dhe ri-socializimi i personave që kanë qenë në konflikt me ligjin.

Qendra Korrektuese në Smrekonicë dhe Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë sot kanë pranuar paisje të cilat funksionalizojne kabinetet e Teknologjisë Informative si dhe hapsirat për trajnime.
Zyrtarët prezent të Qendrave Korrektuese janë falenderues ndaj Organizatës Help për implementimit të ketij projekti.