Filloj faza e dyte e përzgjedhjes se klientëve potencial

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik përmes fuqizimit të mikro-bizneseve në Kosovë – Parandalimi i Migracionit dhe Stabilizimi” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. filloj fazën e dyte te përzgjedhjes se klientëve potencial për grante.

Ky aktivitet do te zhvillohet gjate muajit qershor dhe korrik 2016. Vizitat do te mbulojnë komunat: Prishtine, Vushtrri, Gjilan, Gjakove dhe Gracanice.

Procesi i fazës se dytë te përzgjedhjes përbëhet nga një intervistë me zyrtarët e organizatës Help me aplikantë që kane kaluar procesin e parë e përzgjedhjes dhe kane hyre ne listën e ngushte. Këto vizita kane për qëllim konfirmimin e të dhënave  te paraqitura në formularin e aplikimit si dhe për të marrë më shumë detaje mbi idenë e propozuar e biznesit. Të gjithë aplikantët do të vizitohen në shtëpitë e tyre dhe / ose ne lokacionet ku biznesi ekziston.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.  Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo rrisin biznesin e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro ne forme te pajisjes, jo para te gatshme.

Kontakti:      +381 (0) 38 704 302

Filloj faza e dyte e përzgjedhjes se klientëve potencial

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik përmes fuqizimit të mikro-bizneseve në Kosovë – Parandalimi i Migracionit dhe Stabilizimi” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. filloj fazën e dyte te përzgjedhjes se klientëve potencial për grante.

Ky aktivitet do te zhvillohet gjate muajit qershor dhe korrik 2016. Vizitat do te mbulojnë komunat: Prishtine, Vushtrri, Gjilan, Gjakove dhe Gracanice.

Procesi i fazës se dytë te përzgjedhjes përbëhet nga një intervistë me zyrtarët e organizatës Help me aplikantë që kane kaluar procesin e parë e përzgjedhjes dhe kane hyre ne listën e ngushte. Këto vizita kane për qëllim konfirmimin e të dhënave  te paraqitura në formularin e aplikimit si dhe për të marrë më shumë detaje mbi idenë e propozuar e biznesit. Të gjithë aplikantët do të vizitohen në shtëpitë e tyre dhe / ose ne lokacionet ku biznesi ekziston.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.  Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo rrisin biznesin e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro ne forme te pajisjes, jo para te gatshme.

Kontakti:      +381 (0) 38 704 302