Certifikohen 100 të rinj nga Gjilani dhe Vitia në aftësim për të bërë biznes

Certifikohen 50 të rinj nga Gjilani

Si pjesë e “Programit të Trajnimit për Vetë-Punësim”, financuar nga USAID Empower dhe implementuar nga Help, 50 kandidatë morën certifikata për trajnimin e biznesit.

Në ceremoninë e organizuar në Gjilan, z. Lutfi Haziri, kryetari i komunës, falënderoi USAID për financimin e programit dhe Help për zbatimin e programit. Ai tregoi gatishmëri për të vazhduar mbështetjen e bizneseve të reja në komunë, veçanërisht bizneset e themeluara nga të rinjtë.

Brian Martalus, Drejtor i Zyrës për Zhvillim Ekonomik në USAID tha se “Kosova është vendi më i ri në Evropë me popullsinë më të re, energjike, inteligjente dhe të etur për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Nisja dhe drejtimi i një biznesi nuk është e lehtë, shumë biznese dështojnë, por ju duhet të vazhdoni të përpiqeni derisa të keni sukses. USAID është këtu për t’ju ndihmuar të keni sukses tani dhe, në të ardhmen, kështu që ju të kontribuoni për familjet tuaja dhe komunitetin tuaj. Ai gjithashtu falënderoi kryetarin e komunës për bashkëfinancimin e programit “.

Shqipe Breznica, Koordinatore e Programit për Help-Hilfe zur Selbsthilfe Misioni në Kosovë ishte u shpreh e kënaqur me interesimin e të rinjve për këtë projekt i cili do të zhvillojë zhvillimin e aftësive të biznesit përmes trajnimeve të biznesit që do të mundësojnë aplikimin për grant për pajisje dhe inkurajoi ata që të ndjekin procedurat e aplikimeve brenda projektit.

Programi i Trajnimit për Vetë-Punësim, i cili zbatohet nga Help Kosovo, synon të nxisë aftësinë për punësim, ndërmarrje dhe zgjerimin e mundësive për punësim të të rinjve nga Gjilani, Vitia, Kaçaniku dhe Hani i Elezit. Programi ka ofruar trajnim për aftësitë e biznesit në rreth 200 të rinj, dhe pas përfundimit, së paku 32 propozimet më të mira të biznesit të paraqitura nga të trajnuarit do të marrin grante të vogla, të cilat gjithashtu bashkëfinancohen nga komunat partnere, për të filluar bizneset e tyre.

Programi financohet nga USAID Empower Private Sector në partneritet me Sida – Styrelsen për Internationellt Utvecklingssamarbete

Trajnimi i biznesit u zhvillua nga Qendra për Mbështetjen e Biznesit (BSCK) nga 26 nëntor – 03 dhjetor 2018.

Certifikohen 50 të rinj nga Vitia

Si pjesë e “Programit të Trajnimit për Vetë-Punësim”, financuar nga USAID Empower dhe implementuar nga Help, 50 kandidatë morën certifikata për trajnimin e biznesit.

Në ceremoninë e mbajtur në Viti z. Sokol Haliti, kryetari i komunës, uroi kandidatët për përfundimin me sukses të trajnimit dhe u uroi atyre sukses edhe gjatë konkursit për aplikim të granteve. Ai falënderoi USAID për financimin e programit dhe Organizatën Help për zbatimin e programit, me ç’rast i dha të dy përfaqësuesve të këtyre Organizatave nga një dhuratë simbolike.

Brian Martalus, Drejtor i Zyrës për Zhvillim Ekonomik në USAID tha se “Kosova është vendi më i ri në Evropë me popullsinë më të re, energjike, inteligjente dhe të etur për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Nisja dhe drejtimi i një biznesi nuk është e lehtë, shumë biznese dështojnë, por ju duhet të vazhdoni të përpiqeni derisa të keni sukses. USAID është këtu për t’ju ndihmuar të keni sukses tani dhe në të ardhmen, kështu që ju të kontribuoni për familjet tuaja dhe komunitetin tuaj. Ai gjithashtu falënderoi kryetarët e komunave për bashkëfinancimin e programit “.

Shqipe Breznica, Koordinatore e Programit të Help-Hilfe zur Selbsthilfe Misioni në Kosovë ishte e kënaqur me interesimin e të rinjve për këtë projekt i cili do të ndikojë në zhvillimin e aftësive të biznesit përmes trajnimeve  që do të mundësojnë aplikimin për një grant për pajisje dhe inkurajoi ata që të ndjekin procedurat e aplikimeve brenda projektit.

Programi i Trajnimit për Vetë-Punësim, i cili zbatohet nga Help Kosovo, synon të nxisë aftësinë për punësim, ndërmarrësi dhe zgjerimin e mundësive për punësim të të rinjve nga Gjilani, Vitia, Kaçaniku dhe Hani i Elezit. Programi ka ofruar trajnim për aftësitë e biznesit për rreth 200 të rinj, dhe pas përfundimit, së paku 32 propozimet më të mira të biznesit të paraqitura nga të trajnuarit do të përfitojnë grante të vogla, të cilat gjithashtu bashkëfinancohen nga komunat partnere, për të filluar bizneset e tyre.

Programi financohet nga USAID Empower Private Sector në partneritet me Sida – Styrelsen për Internationellt Utvecklingssamarbete.

Trajnimi i biznesit u zhvillua nga Qendra për Mbështe tjen e Biznesit (BSCK) nga 26 nëntor – 03 dhjetor 2018.

 

Certifikohen 100 të rinj nga Gjilani dhe Vitia në aftësim për të bërë biznes

Certifikohen 50 të rinj nga Gjilani

Si pjesë e “Programit të Trajnimit për Vetë-Punësim”, financuar nga USAID Empower dhe implementuar nga Help, 50 kandidatë morën certifikata për trajnimin e biznesit.

Në ceremoninë e organizuar në Gjilan, z. Lutfi Haziri, kryetari i komunës, falënderoi USAID për financimin e programit dhe Help për zbatimin e programit. Ai tregoi gatishmëri për të vazhduar mbështetjen e bizneseve të reja në komunë, veçanërisht bizneset e themeluara nga të rinjtë.

Brian Martalus, Drejtor i Zyrës për Zhvillim Ekonomik në USAID tha se “Kosova është vendi më i ri në Evropë me popullsinë më të re, energjike, inteligjente dhe të etur për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Nisja dhe drejtimi i një biznesi nuk është e lehtë, shumë biznese dështojnë, por ju duhet të vazhdoni të përpiqeni derisa të keni sukses. USAID është këtu për t’ju ndihmuar të keni sukses tani dhe, në të ardhmen, kështu që ju të kontribuoni për familjet tuaja dhe komunitetin tuaj. Ai gjithashtu falënderoi kryetarin e komunës për bashkëfinancimin e programit “.

Shqipe Breznica, Koordinatore e Programit për Help-Hilfe zur Selbsthilfe Misioni në Kosovë ishte u shpreh e kënaqur me interesimin e të rinjve për këtë projekt i cili do të zhvillojë zhvillimin e aftësive të biznesit përmes trajnimeve të biznesit që do të mundësojnë aplikimin për grant për pajisje dhe inkurajoi ata që të ndjekin procedurat e aplikimeve brenda projektit.

Programi i Trajnimit për Vetë-Punësim, i cili zbatohet nga Help Kosovo, synon të nxisë aftësinë për punësim, ndërmarrje dhe zgjerimin e mundësive për punësim të të rinjve nga Gjilani, Vitia, Kaçaniku dhe Hani i Elezit. Programi ka ofruar trajnim për aftësitë e biznesit në rreth 200 të rinj, dhe pas përfundimit, së paku 32 propozimet më të mira të biznesit të paraqitura nga të trajnuarit do të marrin grante të vogla, të cilat gjithashtu bashkëfinancohen nga komunat partnere, për të filluar bizneset e tyre.

Programi financohet nga USAID Empower Private Sector në partneritet me Sida – Styrelsen për Internationellt Utvecklingssamarbete

Trajnimi i biznesit u zhvillua nga Qendra për Mbështetjen e Biznesit (BSCK) nga 26 nëntor – 03 dhjetor 2018.

Certifikohen 50 të rinj nga Vitia

Si pjesë e “Programit të Trajnimit për Vetë-Punësim”, financuar nga USAID Empower dhe implementuar nga Help, 50 kandidatë morën certifikata për trajnimin e biznesit.

Në ceremoninë e mbajtur në Viti z. Sokol Haliti, kryetari i komunës, uroi kandidatët për përfundimin me sukses të trajnimit dhe u uroi atyre sukses edhe gjatë konkursit për aplikim të granteve. Ai falënderoi USAID për financimin e programit dhe Organizatën Help për zbatimin e programit, me ç’rast i dha të dy përfaqësuesve të këtyre Organizatave nga një dhuratë simbolike.

Brian Martalus, Drejtor i Zyrës për Zhvillim Ekonomik në USAID tha se “Kosova është vendi më i ri në Evropë me popullsinë më të re, energjike, inteligjente dhe të etur për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Nisja dhe drejtimi i një biznesi nuk është e lehtë, shumë biznese dështojnë, por ju duhet të vazhdoni të përpiqeni derisa të keni sukses. USAID është këtu për t’ju ndihmuar të keni sukses tani dhe në të ardhmen, kështu që ju të kontribuoni për familjet tuaja dhe komunitetin tuaj. Ai gjithashtu falënderoi kryetarët e komunave për bashkëfinancimin e programit “.

Shqipe Breznica, Koordinatore e Programit të Help-Hilfe zur Selbsthilfe Misioni në Kosovë ishte e kënaqur me interesimin e të rinjve për këtë projekt i cili do të ndikojë në zhvillimin e aftësive të biznesit përmes trajnimeve  që do të mundësojnë aplikimin për një grant për pajisje dhe inkurajoi ata që të ndjekin procedurat e aplikimeve brenda projektit.

Programi i Trajnimit për Vetë-Punësim, i cili zbatohet nga Help Kosovo, synon të nxisë aftësinë për punësim, ndërmarrësi dhe zgjerimin e mundësive për punësim të të rinjve nga Gjilani, Vitia, Kaçaniku dhe Hani i Elezit. Programi ka ofruar trajnim për aftësitë e biznesit për rreth 200 të rinj, dhe pas përfundimit, së paku 32 propozimet më të mira të biznesit të paraqitura nga të trajnuarit do të përfitojnë grante të vogla, të cilat gjithashtu bashkëfinancohen nga komunat partnere, për të filluar bizneset e tyre.

Programi financohet nga USAID Empower Private Sector në partneritet me Sida – Styrelsen për Internationellt Utvecklingssamarbete.

Trajnimi i biznesit u zhvillua nga Qendra për Mbështe tjen e Biznesit (BSCK) nga 26 nëntor – 03 dhjetor 2018.