40 Jahre Help: Seit 1981 setzen wir uns für Menschen in Not ein – nachhaltig und effektiv.

40 years of Help: Since 1981 we have been committed to people in need – sustainable and effective.


40 vjet Help: Që nga viti 1981 jemi të përkushtuar ndaj njerëzve në nevojë në mënyrë të qëndrueshme dhe efikase.

4️⃣0️⃣💛
#helphilfezurselbsthilfe #40years #anniversary