24.01.2023

Help Kosovo today conducted a fieldwork visit to Mitrovica to assess the needs of the families and homes hit by the flash floods. Fidanishte (str.Adem Voca) neighborhood is one of the damaged areas and is predominantly populated by non-majority communities.
Immediate needs are renovations of the homes (flooring, furniture, electrical appliances), clothes for children, and hygienic packages.
***
Help Misioni në Kosovë, zhvilloi sot një vizitë në terren në Mitrovicë për të vlerësuar nevojat e familjeve dhe shtëpive të goditura nga vërshimet.
Lagjja Fidanishte (rr. Adem Voca) është një nga zonat e dëmtuara dhe është e populluar kryesisht nga komunitetet joshumicë.
Nevojat e menjëhershme janë renovimet e shtëpive (dysheme, mobilje, paisje elektroshtëpiake), veshje për fëmijë dhe paketa higjienike.
On January 24th 2023 Help Kosovo conducted another fieldwork visit to Skënderaj to assess the needs of the families and homes hit by the flash floods. Villages of Tushilë, Llaushë, Kuçicë are one of the damaged areas.
Immediate needs are renovations of the homes (flooring, furniture, electrical appliances), clothes for children, and hygienic packages.
***
Më 24 Janar 2023 Help Misioni në Kosovë, zhvilloi një tjetër vizitë në teren në Skënderaj për të vlerësuar nevojat e familjeve dhe shtëpive të goditura nga vërshimet.
Fshatrat Tushilë, Llaushë, Kuçicë janë disa nga zonat e dëmtuara.
Nevojat e menjëhershme janë renovimet e shtëpive(dysheme, mobilje, paisje elektroshtëpiake), veshje për fëmijë dhe pakot higjienike.
25.01.2023
Help Mission in Kosovo donated 450 hygienic packages to the families affected by the flash floods in Kosovo. 300 packages were distributed in the Fidanishte neighborhood (rr. Adem Voca) in Mitrovica and 150 to the municipality of Skenderaj.
In times like these remember that doing your BEST is more important than being the BEST.
*****
Help Misioni në Kosovë ka dhuruar 450 pako higjienike për familjet e prekura nga vërshimet në Kosovë. 300 pako janë shpërndarë në lagjen Fidanishte (rr. Adem Voca) në Mitrovicë dhe 150 në komunën e Skenderajit.
Në kohë si këto, mbani mend se të bësh më të mirën tënde është më e rëndësishme se të jeni MË TË MIRËT.
The second distribution of donated clothes was completed on 31.02.2023.
All were donated clothes for the families affected by the flash floods.
Get more messages for Help in Kosovo
You can add a Messenger button to your post to get more messages for Help in Kosovo.