Seancat Informuese

Me 22.02.2016 ne Vushtrri ne Sallën e Kuvendit Komunal ne ora: 10:00 dhe 13:00
Me 23.02.2016 ne Gracanice ne Shtëpinë e Kulturës, ora: 10:00
Me 24.02.2016 ne Gjilan ne Sallën e Kuvendit Komunal ne ora: 10:00
Me 25.02.2016 ne Prishtine ne Sallën e Kuvendit Komunal (ndërtesa e re ne Arbëri) ne ora 10:00
Me 26.02.2016 ne Gjakove ne Jakova Innovation Center, ne orën 11:00
Me 29.02.2016 ne Gjakove ne Sallën e Kuvendit Komunal ne ora 11:00

Related Posts

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.