Gentiana Idrizaj is a young designer from Deçan. Except for that, she is an entrepreneur, too.

Just in order to distinguish from the other competition, she has designed her shop personally, and gave it a modern look. Gentiana has applied at Help for sewing machine, since she was working on used semi-professional machines that were not enough for her to develop further. Except that she designs and sews formal dresses, she is also gives free trainings to other women that are interested to become tailors. The received machines will help Ms. Idrizaj to keep up with the competition, as well as help more women take training in sewing in order for them to develop a skill that will make them create incomes.
***
Gentiana Idrizaj është një dizajnere e re nga Deçani. Përveç kësaj, ajo është gjithashtu një sipërmarrëse e suksesshme. Vetëm për t’u dalluar nga konkurrenca, ajo ka projektuar personalisht dyqanin e saj dhe i ka dhënë një pamje moderne. Gentiana ka aplikuar në Help për makina qepëse, pasi ajo po punonte me makina gjysmë-profesionale e të përdorura të cilat nuk ishin të mjaftueshme për të që të zhvillohej më tej. Përveç se ajo dizajnon dhe qep veshjet solemne, ajo gjithashtu jep trajnime falas për gratë e tjera që janë të interesuara për t’u bërë rrobaqepëse. Makinat e marra do të ndihmojnë znj. Idrizaj që të vazhdojë të mbaj hap me konkurrencën, si dhe të ndihmojë më shumë gra të marrin trajnim në qepje, me qëllim që ato të zhvillojnë një aftësi që do t’i ndihmoj ato të krijojnë të ardhura. 
*** Gentiana Idrizaj je mlada dizajnerka iz Dečana. Osim toga, ona je i uspešan preduzetnik. Samo da bi se razlikovala od konkurencije, ona je lično dizajnirala svoju radnju i dala joj moderan izgled. Gentiana se prijavila na Help za dobavku šivecih masina, pošto je radila na korišćenim poluprofesionalnim mašinama koje joj nisu bile dovoljne da se dalje razvija. Osim što dizajnira i šiva svečane haljine, ona takođe pruža besplatne treninge drugim ženama koje su zainteresovane da postanu krojačice. Primljene mašine će pomoći Gdjici. Idrizaj da prati konkurenciju, kao i da pomogne što više žena da se obučavaju za šivanje kako bi razvili veštinu koja će im stvoriti dohotke.