Florim Gashi is a farmer from Mramor village. Though he started out with agriculture 6-7 years ago by growing strawberries in small amounts, now Florim grows and sells green salad, spinach, cucumber and tomato in large amounts in the local market. Upon his successful application, Florim received agricultural equipment from Help, which equipment enabled him to prepare the soil more thoroughly, thus creating better conditions for his products to grow. Throughout the years, Florim gradually expanded his agricultural land area, increased production and employed additional workers. This year has been another successful year for Florim and his business, he managed to sell his products in a very good price. In the future, he plans to expand his business by increasing the land area and production.

***

Florim Gashi është një fermer nga fshati Mramor. Edhe pse me bujqësi filloi 6-7 vjet më parë, duke kultivuar dredhëza në sasi të vogla, tani Florimi kultivon dhe shet sallatë jeshile, spinaq, tranguj dhe domate në sasi të mëdha në tregun vendor. Pas aplikimit e tij të suksesshëm, Florimi mori pajisje bujqësore nga Help, të cilat pajisje i mundësuan atij të përgatisë tokën më tërësisht, duke krijuar kështu kushte më të mira për rritjen e produkteve të tij. Gjatë viteve, Florimi gradualisht e zgjeroi zonën e tokës bujqësore, shtoi prodhimin dhe punësoi punëtorë shtesë. Ky vit ka qenë një vit tjetër i suksesshëm për Florimin dhe biznesin e tij, ai arriti të shesë produktet e tij me një çmim shumë të mirë. Në të ardhmen, ai planifikon të zgjerojë biznesin e tij duke rritur sipërfaqen e tokës e po ashtu  edhe prodhimin.