Meet Fitim Bunjaku, another Help’s client that offers tourism services in Municipality of Novoberde. 

In call for grants, in 2017 for Novoberde Municipality, Fitim has applied and rewarded with a grant in form of equipment such are a professional photo camera, a laptop and other necessary equipment for advertising as well as for tour guiding. With the equipment that he received from Help, he has managed to advertise and to draw attention for this region and raise number of visitors and hikers. During our visit, we met him guiding a group of visitors from Embassy of Netherlands in Pristina, where he was explaining them the history of the Castle and the surrounding historic sites.
***
Njihuni me Fitim Bunjaku, klient tjetër i Help-it, i cili ofron shërbime turistike në Komunën e Novobërdës. Në thirrjen për grante, në vitin 2017 për Komunën e Novobërdës, Fitim ka aplikuar dhe është shpërblyer me një grant në formë të pajisjeve si një aparat fotografik profesional, një laptop dhe pajisje të tjera të nevojshme për reklamim si dhe për guidë turistike. Me pajisjet që ai ka marrë nga Help-i, ai ka arritur të reklamojë dhe të tërheqë vëmendjen për këtë rajon dhe të rrisë numrin e vizitorëve dhe dashamirësve të ecjës. Gjatë vizitës tonë, ne e takuam atë duke udhëhequr një grup vizitorësh nga Ambasada e Holandës në Prishtinë, ku ai u shpjegonte atyre historinë e Kalasë dhe të vendeve historike përreth.
***
Upoznajte Fitima Bunjakua, jos jednog klijenta Helpa, koji nudi turističke usluge u opštini Novo Brdo. U pozivu za dodelu bespovratnih sredstava 2017 godine za opštinu Novo Brdo, Fitim je aplicirao i dobio grant u vidu opreme kao što su profesionalni foto aparat, laptop i druga neophodna oprema za oglašavanje kao i za Turistickog vodica. Sa opremom koju je dobio od Helpa, on je uspeo da reklamira i skrene pažnju na ovu regiju i podigne broj posetilaca i turista. Tokom naše posete sretali smo ga sa grupom posjetilaca iz ambasade Holandije u Prištini, kojima je objasnio istoriju tvrdjave i okolnih istorijskih znamenitosti. Help – Hilfe zur Selbsthilfe Help Kosovo.