Meet Bojan Pavic. He is a hardworking farmer from Bostane, Novoberde Municipality.

He has received a grant from Help in form of agricultural equipment. With the received equipment, not only he works his land and provides food for his family and his farm of goats. During the entire summer and autumn when the peak season for agriculture work is, he has been working for other farmers, too. With the additional finances that he gains from his work with the equipment that he received from Help, he manages to support his children’s education, two of whom are students.
***
Njihuni me Bojan Paviqin. Ai është një fermer i vyeshëm nga Bostani, Komuna e Novobërdës. Ai ka marrë një grant nga Help-i në formën e pajisjeve bujqësore. Me pajisjet e marra, jo vetëm që punon tokën e tij dhe siguron ushqim për familjen e tij dhe fermën e tij të dhive, ai gjatë gjithë verës dhe vjeshtës, kur edhe është sezoni i pikut për punët bujqësore, ai ka punuar edhe për fermerë të tjerë. Me financimet shtesë që ai fiton nga puna e tij me pajisjet që ka marrë nga Help-i, ai arrin të mbështesë arsimin e fëmijëve të tij, dy prej të cilëve janë studentë.
***
Upoznajte Bojana Pavića. On je vredan farmer iz Bostana, opština Novo Brdo. G. Pavić, od Helpa dobio je grant u vidu poljoprivredne opreme. Sa opremu koju je dobio, ne samo da radi svoju zemlju sa kojom pruža hranu za svoju porodicu i za svoju farmu koza, tokom celog leta i jeseni kada je vrhunska sezona za poljoprivredu, on radi i za druge poljoprivrednike. Dodatne finansije koje dobija od svog rada sa opremom koju je dobio od Helpa, on uspeva da podrži obrazovanje svoje dece, od kojih su dvoje studenti. Help – Hilfe zur Selbsthilfe Help Kosovo.