Latest Events

Help Kosovo supporting “women entrepreneurs in energy”

Ne kuader te projektit “Gratë ndërmarrëse në energji” Help do të mbështes zbatimin e dhenies se granteve per gratë ndërmarrëse që ta rri...
Read More

Signing cooperation agreements with partner Municipalities

Help Misioni në Kosovë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunat partnere për mbështetje në kuadër të projektit “Gratë ndërmarr...
Read More

Grants for Women Entrepreneurs in Energy

A well-known German NGO “Help” encourages MFK’s WEE Program Millennium Foundation Kosovo (MFK) will soon launch the third and final component of...
Read More

New Year’s Resolutions

A jeni përcaktuar rreth qëllimeve tuaja për vitin që hymë? Po u ofrojmë disa prej qëllimeve/objektivave që duhet vendosur vetes për të punua...
Read More

40 years of Help

40 Jahre Help: Seit 1981 setzen wir uns für Menschen in Not ein – nachhaltig und effektiv. 40 years of Help: Since 1981 we have been committed to p...
Read More

Happy Holidays 💛

Greetings from Help Mission in Kosovo team. 💛 Wishing everyone a prosperious year filled with joy, health and happiness. See you next year with new...
Read More

Remembering the earthquake in Albania

  One year later… We remember the early morning of November 26, 2019, when Albania was hit by an earthquake of magnitude 6.4. Damage was re...
Read More

Supporting 110 families in need in Mitrovica North

Help Kosovo has continued to support families in need, this time the beneficiaries were 110 families of all ethnicities from the Municipality of North...
Read More

Help continues supporting Safe Houses in Kosovo

Help Kosovo ka implementuar aktivitet të financuar nga Ambasada e Luksemburgut në Kosovë duke mbështetur Shtëpitë e Sigurta me pajisje për të ...
Read More

25 years of Help in South East Europe

Together we are creating opportunities Help can now look back on 25 years of work in South East Europe and on a period of the most intense need caused...
Read More

Farmers Logbook compiled by Help Mission in Kosovo

Dear farmers, The realization of this work diary is made possible by the Help Kosovo organization and we hope that this book will serve the farmers in...
Read More

Supporting children of Roma, Ashkali and Egyptian communities with laptops

Help në Kosovë përmes Fondacionit Medicor ka mbështetur më se 200 fëmijë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas me laptopë për të vijuar...
Read More
Have Any Questions !
Don’t Hesitate To Contact Us ANy Time.