Komuna e Prishtinës nënshkruan marrëveshje Bashkëpunimi me “Help”

Krytari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti dhe Koordinatorja e Programit pranë organizatës ” Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V, Shqipe Breznica kanë nënshkruar marrëveshje Bashkëpunimi.

Marrëveshja e Bashkëpunimit ka për qëllim zbatimin e projektit në ” Përkrahjenë stabilitetin socio-ekonomik nëpërmjet fuqizimit të sektorit të mikro-biznesit në Kosovë”.

Krytari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti i cili edhe e ka bërë nënshkrimin e kësaj marrëveshje tregoi se
“Sot po e zyrtarizojmë marrëveshjen me organizatën “Help”e cila ka bërë marrëveshje me disa komuna tjera dhe ne kemi knaqësin që jemi një nga këto komunat në përkrahjen e bizneseve të vogla me grante.

Komuna e Prishtinës është njëra nga komunat që ka përfituar më së shumti nga projektet e shtetit gjerman dhe ato projekte sot po tregojn suksese”, ka thënë Ahmeti.

Ndërsa Koordinatorja e Programit pranë organizatës ” Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V, me seli në Bonë, Shqipe Breznica e cila foli për rrolin e kësaj organizate në rajone cila funksionon qe 20 vjet dhe projektet qe do t’i realizoj gjatë këtij viti dhe vitit të ardhëshëm në Komunën e Prishtinës.

“Organizata “Help” është një organizat gjermane me seli në Bonë, në Kosovë, në Prishtinë kemi fillu nga muaji Maj i vitit 2015, projekti ka për fokus përkrahjen e bizneseve të vogla në Kosovë. Ne do të përqendrohemi në gjashtë komuna në vitin 2015 ndërsa në vitin 2016 do të shtojmë edhe tri komuna të reja.

Qëllimi është me ju ofru grante me vlerë prej 2 mije eurove bizneseve të vogla ku komuna përkrah në bashkfinancim dhe po ashtu përfitusi potencial paguan 15% të vlerës së grantit. Në Prishtinë për vitin e parë 80 grante dhe 20 grante për vitin e ardhëshëm, pra gjithsej 100 grante ne Prishtinë dhe në fshatrat për rreth. Kontributi i KK të Prishtinës është 40 mije euro si bashkfinancim dhe 15% i klientit, përfitusve potencial të granteve” ka thënë Breznica.

Në këtë ngjarje i pranishëm ishte edhe Zëvendës Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Matthias Kiesler i cili foli për financimin e Ambasadës Gjermane për organizatën “Help” dhe arsyjen pse kjo marrveshje ka përkrahjen e Ambasadës Gjermane. Numëri i madhë i qytetarëve të Kosovës të cilët kanë kërku leje qëndrimi në Gjermani dhe mos pasja mundësi që ata të kenë bizneset e tyre ka qenë njëra nga arsyjet që ky projekt ka përkrahjen e Ambasadës Gjermane.

“Pytja është pse këta persona janë larguar nga Kosova ? Dhe tani do t’i kthemi pikerisht këtij projekti dhe ka një arsyje që është gjendja e rëndë e tyre ekonomike apo përceptimi i tyre për gjendjen e rëndë ekonomike.

Prandaj është shumë e rëndëishme që të gjithë qytetarëve të Kosovës tu ofrohet një përspektivë afatgjate ekonomike, përkrahja dhe fuqizimi i ekonomis është që shumë vite pikëkyqe e bashkpunimit tonë dy palesh zhvillimor,Ministria e Punëve të Jashtme Gjermane ka dhënë fonde shtesë me qëllim që ta përkrah sektorin privat në Kosovë” , ka thënë Matthias Kiesler

Infodirekt

Komuna e Prishtinës nënshkruan marrëveshje Bashkëpunimi me “Help”

Krytari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti dhe Koordinatorja e Programit pranë organizatës ” Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V, Shqipe Breznica kanë nënshkruar marrëveshje Bashkëpunimi.

Marrëveshja e Bashkëpunimit ka për qëllim zbatimin e projektit në ” Përkrahjenë stabilitetin socio-ekonomik nëpërmjet fuqizimit të sektorit të mikro-biznesit në Kosovë”.

Krytari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti i cili edhe e ka bërë nënshkrimin e kësaj marrëveshje tregoi se
“Sot po e zyrtarizojmë marrëveshjen me organizatën “Help”e cila ka bërë marrëveshje me disa komuna tjera dhe ne kemi knaqësin që jemi një nga këto komunat në përkrahjen e bizneseve të vogla me grante.

Komuna e Prishtinës është njëra nga komunat që ka përfituar më së shumti nga projektet e shtetit gjerman dhe ato projekte sot po tregojn suksese”, ka thënë Ahmeti.

Ndërsa Koordinatorja e Programit pranë organizatës ” Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V, me seli në Bonë, Shqipe Breznica e cila foli për rrolin e kësaj organizate në rajone cila funksionon qe 20 vjet dhe projektet qe do t’i realizoj gjatë këtij viti dhe vitit të ardhëshëm në Komunën e Prishtinës.

“Organizata “Help” është një organizat gjermane me seli në Bonë, në Kosovë, në Prishtinë kemi fillu nga muaji Maj i vitit 2015, projekti ka për fokus përkrahjen e bizneseve të vogla në Kosovë. Ne do të përqendrohemi në gjashtë komuna në vitin 2015 ndërsa në vitin 2016 do të shtojmë edhe tri komuna të reja.

Qëllimi është me ju ofru grante me vlerë prej 2 mije eurove bizneseve të vogla ku komuna përkrah në bashkfinancim dhe po ashtu përfitusi potencial paguan 15% të vlerës së grantit. Në Prishtinë për vitin e parë 80 grante dhe 20 grante për vitin e ardhëshëm, pra gjithsej 100 grante ne Prishtinë dhe në fshatrat për rreth. Kontributi i KK të Prishtinës është 40 mije euro si bashkfinancim dhe 15% i klientit, përfitusve potencial të granteve” ka thënë Breznica.

Në këtë ngjarje i pranishëm ishte edhe Zëvendës Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Matthias Kiesler i cili foli për financimin e Ambasadës Gjermane për organizatën “Help” dhe arsyjen pse kjo marrveshje ka përkrahjen e Ambasadës Gjermane. Numëri i madhë i qytetarëve të Kosovës të cilët kanë kërku leje qëndrimi në Gjermani dhe mos pasja mundësi që ata të kenë bizneset e tyre ka qenë njëra nga arsyjet që ky projekt ka përkrahjen e Ambasadës Gjermane.

“Pytja është pse këta persona janë larguar nga Kosova ? Dhe tani do t’i kthemi pikerisht këtij projekti dhe ka një arsyje që është gjendja e rëndë e tyre ekonomike apo përceptimi i tyre për gjendjen e rëndë ekonomike.

Prandaj është shumë e rëndëishme që të gjithë qytetarëve të Kosovës tu ofrohet një përspektivë afatgjate ekonomike, përkrahja dhe fuqizimi i ekonomis është që shumë vite pikëkyqe e bashkpunimit tonë dy palesh zhvillimor,Ministria e Punëve të Jashtme Gjermane ka dhënë fonde shtesë me qëllim që ta përkrah sektorin privat në Kosovë” , ka thënë Matthias Kiesler

Infodirekt