Signing cooperation agreements with partner municipalities

Help-Hilfe zur Selbsthilfe Mission in Kosovo has reached a cooperation agreement with partner Municipalities within the project “Socio-economic ...
Read More

Help-Hilfe zur Selbsthilfe launches “Socio-economic empowerment of the Western Balkans”

PRESS RELEASE German Government continues supporting the economic empowerment of the Western Balkans German non-governmental organisation Help – Hil...
Read More

Welding training for 12 prisoners of Dubrava supported by Help

https://www.koha.net/arberi/162617/help-kosovo-trajnon-12-te-burgosur-te-dubraves-per-saldues/?fbclid=IwAR2g8dmJOFxo3mu6DYx0Yj6N2zO6RyKSs2gRx-mxv1Y9qG...
Read More

Help on RADIO KOSOVA 2 “The Morning Program”

Help Kosovo në programin e mëngjesit në RADIO KOSOVA 2, ku diskutuam rreth projektit të Help për 2019...
Read More

QINDRA PJESËMARRËS NË TAKIMIN INFORMUES PËR GRANTE NGA ”HELP”

QINDRA PJESMARRËS NË TAKIMIN INFORMUES PËR GRANTE NGA ''HELP'',KJO TREGON GJENDJEN E RENDË EKONOMIKE NË KOSOVË QINDRA PJESMA...
Read More

QINDRA TË INTERESUAR PËR TË PËRFITUAR GRANTE NGA ORGANIZATA GJERMANE “HELP” DHE KOMUNA E PRIZRENIT

QINDRA TË INTERESUAR PËR TË PËRFITUAR GRANTE NGA ORGANIZATA GJERMANE “HELP” DHE KOMUNA E PRIZRENIT QINDRA TË INTERESUAR PËR TË PËRFITUAR G...
Read More

Organizata gjermane ‘Help, ofron 120 grante për bizneset e vogla në Kosovë

https://m.gazetaexpress.com/lajme/organizata-gjermane-helofron-120-grante-per-bizneset-e-vogla-ne-kosove-630967/?fbclid=IwAR1yAdk6NbPkx56zYGXImXB1GVgZ...
Read More

“My Story” ngjarje e organizuar nga Help në Prizren më 06.03.2019

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonom...
Read More

“My Story” event by Help in Prizren on 06.03.2019

“My Story” is an event organized by Help Kosovo, which aims to promote the socio-economic support for small businesses and start-ups. This...
Read More
Have Any Questions !
Don’t Hesitate To Contact Us ANy Time.