Announcements

Survey on Help supported clients (Sep 2021)

Hulumtimi është realizuar nga zyrtarët e terrenit të Help Kosovo (Adem Sylejmani, Antigona Krasniqi, Gent Saraçi, Rrezart Shala dhe Valon Hyseni)...
Read More

25 years of Help in South East Europe

Together we are creating opportunities Help can now look back on 25 years of work in South East Europe and on a period of the most intense need caused...
Read More

Farmers Logbook compiled by Help Mission in Kosovo

Dear farmers, The realization of this work diary is made possible by the Help Kosovo organization and we hope that this book will serve the farmers in...
Read More

Farm visits for Help clients of 2020

Organizata Help Kosovo ka zbatuar vizitat konsultative tek klientët/përfituesit në lëminë e Bujqësisë, që kanë përfituar nga skemat e grante...
Read More

Help began the distribution of equipment for clients of 2020

SOE 03 / 2020 Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2020 në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio...
Read More

Monitoring report for the project “Self-Employment Training Program”

Since Help after implementation of Self-Employment (SE) Training from 30 July 2018 to 31 December 2019, committed to conduct the monitoring as one of ...
Read More

Signing of grant contracts with clients in 2020 projects

Me datë 06.07.2020 u nënshkruan kontratat për grante me 37 perfituesit nga Komuna e Gjakovës në kuader të projektit “Mbështetje stabilitetit ...
Read More