Announcements

Ditari (Logbook) për mbajtjen e shënimeve në fermë për bujqit

Të nderuar fermerë, Realizimi i këtij ditari të punës është mundësuar nga Organizata Help Kosovo duke shpresuar që ky libër/ditar t’u shë...
Read More

Vizitat konsultative tek fermerët e vitit 2020

Organizata Help Kosovo ka zbatuar vizitat konsultative tek klientët/përfituesit në lëminë e Bujqësisë, që kanë përfituar nga skemat e grante...
Read More

Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2020

SOE 03 / 2020 Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2020 në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio...
Read More

Raport i sondazhit për bujqësi – Prodhimi bimor

Organizata Help Kosovo ka zhvilluar anketimin e klientëve të vet në lëminë e Agrikulturës, që kanë përfituar nga skemat e granteve të Helpit...
Read More

Platforma “Kosova.health” ofron informacion online lidhur me Covid-19 në Kosovë

https://kosova.health/ Kjo faqe përmban informatat më të fundit mbi përhapjen e virusit COVID-19, duke mbledhur të dhëna nga faqja e WHO (Organi...
Read More

Call for applications – Deadline 29.03.2019

Call for applications ?? ? ? APLIKACION PËR GRANT (Prizren, Obiliq, Fushë Kosovë & Graçanica) http://help-kosovo.org/help_kosovo_aplikacion...
Read More

Njoftim rreth projektit “Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Njoftim rreth projektit “Programi i Trajnimit për Vetëpunesim” Organizata Help ka përfunduar procesin e vlersimit per aplikimeve në fa...
Read More

“My Story” ngjarje e organizuar nga Help në Prizren më 06.03.2019

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonom...
Read More