Raport vlersimi i aktivitetit të klientëve të Help nga vitet 2017-2018 gjatë pandemisë Covid-19

Për shkak të vështirësive të krijuara nga pandemia e Covid-19 në ekonomi, Zyrtari Monitorues nga Help ka vazhduar zbatimin e analizës së monitorimit të veprimtarisë së biznesit për projektin “Mbështetje ndaj stabilitetit socio-ekonomik në Ballkanin Perëndimor 2017-2018” dhe po vazhdon me raportin edhe për projektet e tjera të implementuara nga Help Kosovo gjithashtu.

Raporti: “Raport vlerësimi i veprimtarisë së përfituesve të granteve të Help (klientëve) të vitit 2017-2018 gjatë periudhës pandemike Covid-19”.
Maj, 2020

Totali i klientëve 300,
Gjatë muajit May të vitit 2020 u kontaktuan 290 klientë, 10 nuk u përgjigjën.
Nga 290, vetëm 85 klientë ose 29.30% janë duke punuar në këtë kohë, 205 ose 70.70% nuk ​​punojnë.

85 klientë që janë duke punuar janë:
– Fermerë 71
– Zdrukthtarë 3
– Rrobaqepës 1
– Metal punues 2
– Furrëtarë 3
– Nga sektori I.T. 2
– Ndërtimtari 1
– Shërbime 2

Pyetje: 1) Sa jeni të shqetësuar me situatën ekonomike të krijuar në Kosovë si rezultat i Covid-19?
Nga 290 klientë,
A) ASPAK kanë deklaruar 85 klientë ose 29.30%
B) MESATARISHT kanë deklaruar 58 klientë ose 20%
C) SHUMË deklaruan 147 klientë ose 50.70%

Pyetje: 2) A është ndikuar biznesi juaj si rezultat Covid-19?
A) JO kanë deklaruar 85 klientë ose 29.30%
B) PO kanë deklaruar 205 klientë ose 70.70%

Pyetje: 3) A ka rënë biznesi juaj gjatë kësaj periudhe të pandemisë COVID-19? Nëse po, në cilat forma a) humbje e të ardhurave, b) vështirësi në pagimin e pagave, vështirësi në pagimin e qirasë?
A) JO kanë deklaruar 85 klientë ose 29.30%
B) PO deklaruan 205 klientë ose 70.70% (a) Humbje në të ardhura

Pyetje: 4) A janë masat e marra nga qeveria të mjaftueshme që biznesi juaj të mbijetojë deri në fund të pandemisë Covid-19?
A) JO deklaruan 66 klientë ose 22.76%
B) PO deklaruan 224 ose 77.24%

Pyetje: 5) Cila do të ishte saktësisht ndihma e përshtatshme për biznesin tuaj, përveç parave të gatshme (plehra për fermerët; tekstile dhe / ose pajisje shtesë për rrobaqepëset; materiale për flokët / ngjyrat për zbukuruesit dhe floktarët; sapun për automobil, ushqim dhe pije për restorante )?
A) Mbështetje tjetër, deklaruan 181 prej tyre që është 62.42%
B) Lënda e parë deklaruar 109 prej tyre ose 37.58%

Pyetje: 6) Planet në të ardhmen?
Nga 290 klientë të gjithë deklaruan se planifikojnë të vazhdojnë të njëjtën aktivitet biznesi.

Related Posts

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.