Latest News

Support for Kindergartens in Prishtina

(English – Anglisht) Through financial support from the Help Mission for Kosovo in amount of 20,000 euros, 6 preschool (public) institutions in ...
Read More

Help-Hilfe zur Selbsthilfe representatives visiting Kosovo

On July 7th a delegation from Help – Hilfe zur Selbsthilfe is visiting Kosovo. On this day Help Mission in Kosovo was honored to have them joined us...
Read More

Signing cooperation agreements with partner municipalities

Help-Hilfe zur Selbsthilfe Mission in Kosovo has reached a cooperation agreement with partner Municipalities within the project “Socio-economic ...
Read More

Help Kosovo finalized first phase of Monitoring in Drenas and Podujeva

Help ka përfunduar fazën e parë të procesit të monitorimit të përfituesve / klientëve të granteve të vitit 2020 nga Komuna e Podujevës dhe ...
Read More

Meeting with partner Municipalities of SOE 05 2021-2022

Drejtoresha e Help Kosovo Shqipe Breznica është duke zbatuar takimet konsultative me komunat partnere  në kuadër të projektit “Fuqizimi so...
Read More

Help Mission in Kosovo supports public kindergartens in Prishtina Municipality

Sot me datë 07.06.2021 u arrit Memorandum Mirëkuptimi mes Help Kosovo dhe Komunës së Prishtinës në kuadër te projektit “Fuqizimi socio-ekonom...
Read More

Help-Hilfe zur Selbsthilfe launches “Socio-economic empowerment of the Western Balkans”

PRESS RELEASE German Government continues supporting the economic empowerment of the Western Balkans German non-governmental organisation Help – Hil...
Read More

WEE Simple / Gratë Ndërmarrëse në Energji

Gratë ndërmarrëse në energji – komponenti i thjeshtë Fondacioni i Mileniumit i Kosovës (MFK) ka lansuar komponentin e fundit të Programit...
Read More

WEE Simple – Žene u energetici

MFK – WEE sub-site information (Serbian) Žene u energetici – JEDNOSTAVNA KOMPONENTA Milenijumska fondacija Kosovo (MFK) pokrenula je završnu kom...
Read More

Signing of partnership agreement with BONEVET (RECONOMY program)

Today on 11th of May 2021 Help Kosovo signed a partnership agreement with BONEVET Gjakova within RECONOMY project as implementing partner for training...
Read More

10 Inspiring Quotes for Small Businesses

In addition to Help’s commitment to supporting small businesses grow through grants and training, we like to provide encouragement to entrepreneurs ...
Read More
Have Any Questions !
Don’t Hesitate To Contact Us ANy Time.