Help Kosovo supporting “women entrepreneurs in energy”

Ne kuader te projektit “Gratë ndërmarrëse në energji” Help do të mbështes zbatimin e dhenies se granteve per gratë ndërmarrëse që ta rri...
Read More

Signing cooperation agreements with partner Municipalities

Help Misioni në Kosovë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunat partnere për mbështetje në kuadër të projektit “Gratë ndërmarr...
Read More

Grants for Women Entrepreneurs in Energy

A well-known German NGO “Help” encourages MFK’s WEE Program Millennium Foundation Kosovo (MFK) will soon launch the third and final component of...
Read More

New Year’s Resolutions

A jeni përcaktuar rreth qëllimeve tuaja për vitin që hymë? Po u ofrojmë disa prej qëllimeve/objektivave që duhet vendosur vetes për të punua...
Read More

40 vjet Help

40 vjet Help: Që nga viti 1981 jemi të përkushtuar ndaj njerëzve në nevojë në mënyrë të qëndrueshme dhe efikase. 4️⃣0️⃣💛 #helphi...
Read More

40 years of Help

40 Jahre Help: Seit 1981 setzen wir uns für Menschen in Not ein – nachhaltig und effektiv. 40 years of Help: Since 1981 we have been committed to p...
Read More

Happy Holidays 💛

Greetings from Help Mission in Kosovo team. 💛 Wishing everyone a prosperious year filled with joy, health and happiness. See you next year with new...
Read More

Të kujtuarit e tërmetit në Shqipëri

Një vit pas… Kujtojmë mëngjesin e hershëm të 26 Nëntorit 2019, ku Shqipëria u godit nga një tërmet i shkallës së magnitudit 6,4. Dëm...
Read More

Remembering the earthquake in Albania

  One year later… We remember the early morning of November 26, 2019, when Albania was hit by an earthquake of magnitude 6.4. Damage was re...
Read More

Mbështetje për 110 familje në nevojë në Mitrovicën e Veriut

Help Kosovo ka vazhduar mbështetjen për familjet në nevojë, këtë herë përfitues ishin 110 familje të të gjitha etnive nga Komuna e Mitrovic...
Read More