New Year’s Resolutions

A jeni përcaktuar rreth qëllimeve tuaja për vitin që hymë? Po u ofrojmë disa prej qëllimeve/objektivave që duhet vendosur vetes për të punuar drejt arritjes së tyre. Mësimi i aftësive të reja  Vijimi i shkollimit me përkushtim; Ndjekja e trajnimeve biznesore apo profesionale  Leximi...
Read More

40 years of Help

40 Jahre Help: Seit 1981 setzen wir uns für Menschen in Not ein – nachhaltig und effektiv. 40 years of Help: Since 1981 we have been committed to people in need – sustainable and effective. 40 vjet Help: Që nga viti 1981 jemi të përkushtuar ndaj njerëzve në nevojë në mënyrë të që...
Read More