Latest News

Information about grants for 2021/2022

[ALB] Më 31.10.2021 në orën 16:00 ka përfunduar edhe zyrtarisht faza e aplikimit për grante. Në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik...
Read More

Help Kosovo supported Kosovo Probation Service

On 01.11.2021, Help Kosovo supported the Kosovo Probation Service with Information Technology equipment in order to develop operational functions with...
Read More

Survey on Help supported clients (Sep 2021)

Hulumtimi është realizuar nga zyrtarët e terrenit të Help Kosovo (Adem Sylejmani, Antigona Krasniqi, Gent Saraçi, Rrezart Shala dhe Valon Hyseni)...
Read More

Information sessions for grants within SOE05 in Kosovo

Help Kosovo organizon takime informuese me qytetarët në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor”, të drejtë apl...
Read More

First ClimateLaunchpad in Kosovo supported by Help

Finalja Kombëtare e ClimateLaunchpad Kosovo 2021 u nis me fjalët hapëse të organizatorëve – Arbër Lleshi nga BONEVET Gjakova, e pastaj nga...
Read More

Final reporting for Partner Municipalities of Podujeva and Drenas

Today on 09.08.2021 Help has submitted the final report of the project “Support to socio-economic stability in Kosovo” funded by the Medic...
Read More

Support for Kindergartens in Prishtina

(English – Anglisht) Through financial support from the Help Mission for Kosovo in amount of 20,000 euros, 6 preschool (public) institutions in ...
Read More

Help-Hilfe zur Selbsthilfe representatives visiting Kosovo

On July 7th a delegation from Help – Hilfe zur Selbsthilfe is visiting Kosovo. On this day Help Mission in Kosovo was honored to have them joined us...
Read More

Signing cooperation agreements with partner municipalities

Help-Hilfe zur Selbsthilfe Mission in Kosovo has reached a cooperation agreement with partner Municipalities within the project “Socio-economic ...
Read More

Help Kosovo finalized first phase of Monitoring in Drenas and Podujeva

Help ka përfunduar fazën e parë të procesit të monitorimit të përfituesve / klientëve të granteve të vitit 2020 nga Komuna e Podujevës dhe ...
Read More

Meeting with partner Municipalities of SOE 05 2021-2022

Drejtoresha e Help Kosovo Shqipe Breznica është duke zbatuar takimet konsultative me komunat partnere  në kuadër të projektit “Fuqizimi so...
Read More
Have Any Questions !
Don’t Hesitate To Contact Us ANy Time.