Latest News

WEE Simple / Gratë Ndërmarrëse në Energji – komponenti i thjeshtë

Gratë ndërmarrëse në energji – komponenti i thjeshtë Fondacioni i Mileniumit i Kosovës (MFK) ka lansuar komponentin e fundit të Programit...
Read More

WEE Simple – Žene u energetici – JEDNOSTAVNA KOMPONENTA

MFK – WEE sub-site information (Serbian) Žene u energetici – JEDNOSTAVNA KOMPONENTA Milenijumska fondacija Kosovo (MFK) pokrenula je završnu kom...
Read More

Signing of partnership agreement with BONEVET (RECONOMY program)

Today on 11th of May 2021 Help Kosovo signed a partnership agreement with BONEVET Gjakova within RECONOMY project as implementing partner for training...
Read More

10 Inspiring Quotes for Small Businesses

In addition to Help’s commitment to supporting small businesses grow through grants and training, we like to provide encouragement to entrepreneurs ...
Read More

RESEARCH REPORT ON HELP SUPPORTED BUSINESS

This report is the result of a survey conducted with grant beneficiaries from the project “Support to socio-economic stability in the Western Ba...
Read More

Cooperation agreement between Help and Kosovo Probation Service

Arrihet marrëveshje bashkëpunimi mes Help Kosovo dhe Shërbimit Sprovues të Kosovës në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ek...
Read More

Continuation of cooperation between Help and KCS

Vazhdon bashkëpunimi mes Help Kosovo dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në raj...
Read More

Distribution of working tools within KOS31 project

The distribution of working tools has started for the beneficiaries of last year within the project “Support to socio-economic stability in Koso...
Read More

Environmental care synergy project

Caring for the environment and providing security to citizens unites the synergy between Help Kosovo, the Municipality of Prishtina and the Kosovo Cor...
Read More

Help Kosovo supporting “women entrepreneurs in energy”

Ne kuader te projektit “Gratë ndërmarrëse në energji” Help do të mbështes zbatimin e dhenies se granteve per gratë ndërmarrëse që ta rri...
Read More

Signing cooperation agreements with partner Municipalities

Help Misioni në Kosovë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunat partnere për mbështetje në kuadër të projektit “Gratë ndërmarr...
Read More
Have Any Questions !
Don’t Hesitate To Contact Us ANy Time.